Store 1: 64 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 01645 777 777

Store 2: 71 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 097 234 8880

Store 3: 56 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 01645 777 777

Store 4: 364 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 01696 077 777

Store 5: 137 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0981 601 580

Store 6: 84 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: 0961 249 936

Store 7: Số 3, Thái Hà, Hà Nội

Điện thoại: 01645 777 777

Store 8: 117 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, HCM

Điện thoại: 01683 077 777

Store 9: 571E-571F Đường Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10, HCM

Điện thoại: 01683 077 777